Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ePaper

Κίτρινη κάρτα από Ε.Ε. για θέματα κοινωνικών παροχών

Προειδοποιητική επιστολή προς την Ελλάδα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας την να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις οικογενειακές παροχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για την Ελλάδα στο συγκεκριμένο θέμα, λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (νόμος 4659/2020), αίτηση για οικογενειακές παροχές που αφορούν το επίδομα παιδιού και επίδομα γέννησης δικαιούνται να υποβάλουν οι υπήκοοι της Ε.Ε. οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα τουλάχιστον επί πέντε έτη. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατοικούν στην Ελλάδα να αποκτήσουν πρόσβαση στα οικογενειακά επιδόματα που ισχύουν για τους Ελληνες υπηκόους είναι υπερδιπλάσιο. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι καλύπτονται από τους ενωσιακούς κανόνες για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. επειδή μετακόμισαν στην Ελλάδα από άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικογενειακές παροχές μόνο αφού έχουν διαμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον δώδεκα έτη. Οπως αναφέρει η Επιτροπή, η εν λόγω νομοθεσία παραβιάζει το δίκαιο της Ε.Ε., καθώς δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες της Ε.Ε., κάτι που συνιστά διάκριση. Επιπλέον, ο κανονισμός για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύει κάθε προϋπόθεση κατοικίας για τη λήψη παροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως το οικογενειακό επίδομα. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται έχουν σχέση με την άδεια διαμονής που έχει ο αιτών ανεξάρτητα τις συνθήκες διαμονής.

Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, που είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, η οποία καταλήγει στην παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση από την πλευρά του κράτους-μέλους.

Επίκαιρη ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αδωνι Γεωργιάδη, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μουλκιώτης, Παναγιώτης Δουδωνής, Αικατερίνη Καζάνη. Ερωτούν οι βουλευτές ποιοι είναι οι παράγοντες που η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ποιες είναι οι ενέργειες που θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων και την αποκατάσταση της ισοτιμίας για όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι δυσκολίες πρόσβασης σε κοινωνικά επιδόματα και άλλες κοινωνικές παροχές για πολλούς μετανάστες που ζούσαν και εργάζονταν στην Ελλάδα αποτελούν βασικό λόγο που πολλοί από αυτούς έχουν μεταβεί σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα εργατικών χεριών.

Ζητεί συμμόρφωση της Ελλάδας στους κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

el-gr

2023-11-21T08:00:00.0000000Z

2023-11-21T08:00:00.0000000Z

https://kathimerini.pressreader.com/article/282338274613010

Kathimerini Digital