Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ePaper

Οι χρεώσεις

Στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ θα μεταπέσουν αυτομάτως τουλάχιστον 3 εκατ. καταναλωτές. Η χρέωση της κιλοβατώρας θα προκύπτει βάσει μιας σταθερής ονομαστικής τιμής που θα ορίζεται ελεύθερα από τον κάθε προμηθευτή και ενός μηχανισμού με δύο βασικούς συντελεστές που θα ενεργοποιείται όταν η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος κινείται έξω από το άνω ή κάτω όριο που έχει θέσει ο ίδιος ο προμηθευτής. Η ονομαστική τιμή προμήθειας θα είναι σταθερή για έξι μήνες, ενώ οι συντελεστές του μηχανισμού αναπροσαρμογής (ρήτρα) θα παραμένουν σταθεροί τουλάχιστον για τρεις μήνες και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των προμηθευτών και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση. Η φόρμουλα βάσει της οποίας θα προκύπτει η τιμή χρέωσης του ειδικού τιμολογίου θα βγει με υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας αναμένεται από μέρα σε μέρα εδώ και μία εβδομάδα, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη διαδικασία ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές, καθώς απομένει μόλις ένα δεκαήμερο έως την καταληκτική ημερομηνία της 1ης Δεκεμβρίου.

Στα κυμαινόμενα κίτρινα τιμολόγια που θα διαθέσουν στην αγορά οι πάροχοι, η τιμή χρέωσης προκύπτει από υπολογιστικό τύπο, ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς και ανακοινώνεται είτε πριν από την εφαρμογή της (για παράδειγμα, η τιμή για τις καταναλώσεις του Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί την 1η Ιανουαρίου) είτε απολογιστικά δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης (στο ίδιο παράδειγμα η τιμή του Ιανουαρίου θα οριστικοποιείται τον Μάρτιο). Θα διατίθενται επίσης και προϊόντα μεικτής τιμολόγησης (σταθερής και κυμαινόμενης), η τιμή των οποίων θα ανακοινώνεται είτε την 1η του μήνα εφαρμογής τους είτε την 1η ημέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής τους. Η βασική φόρμουλα στα cost plus κυμαινόμενα τιμολόγια (κίτρινα) συνδέει την τιμή λιανικής με τη χονδρεμπορική τιμή στη βάση ενός μαθηματικού τύπου «χ+αχ+β =τελική τιμή καταναλωτή», όπου «χ» θα είναι η μεταβαλλόμενη κάθε φορά τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς, «α» ο συντελεστής του κόστους απωλειών δικτύου και «β» τα διάφορα κόστη του προμηθευτή συν το περιθώριο κέρδους. Η φόρμουλα υποχρεωτικά θα γνωστοποιείται στον καταναλωτή πριν από την επιλογή τιμολογίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

el-gr

2023-11-19T08:00:00.0000000Z

2023-11-19T08:00:00.0000000Z

https://kathimerini.pressreader.com/article/282707641796604

Kathimerini Digital